می‌توانید با یکی از روشهای زیر تماس بگیرید:

 

شماره تماس ثابت :    34521140 - 011

 

و یا به نشانی badeleh@behpak.com  ایمیل بفرستید.