کنجاله سویای بهپاک - معرفی ، مشخصات و دلائل مصرف آن

 منبع : بهپاك

 نويسنده : واحد كنترل كيفيت     ایمیل : heydari@behpak.com

 نوشته شده در تاريخ : 1391/04/12   ( آخرين ويرايش : 1391/06/14 )

کنجاله سوياي بهپاک
معرفي، مشخصات و دلائل مصرف آن

معرفي
کنجاله سوياي بهپاک با طي مراحل تميز کردن دانه، شکستن، حرارت دادن و فليک کردن(پولکي کردن)آن مراحل آماده سازي را گذرانده و سپس روغن موجود در فليک آماده شده توسط حلال هگزان استخراج مي گردد. فليک هايي که تحت عمل استحصال روغن قرار گرفته اند، حرارت داده مي شوند که اين مرحله براي غيرفعال سازي بازدارنده ها و فاکتورهاي غير مغذي، بسيارمهم مي باشد. سپس کنجاله توليد شده به صورت پلت يا به همان صورت پس از آسياب به بازار عرضه مي گردد.
حلال زدايي و تست کردن کنجاله مرحله اي مهم و بسيار ضروري است زيرا حرارت بايد براي غير فعال سازي بازدارنده ها و عوامل ضد تغديه اي کافي باشد . ولي از حرارت اضافي بايد اجتناب نمود چراکه حرارت دادن زياد به پروتئينها باعث مي شود اسيدهاي آمينه قابل دسترسي تجزيه گردد.
ميزان حرارت مناسب وکافي در مرحله حلال زدايي و تست شدن در شرکت بهپاک انجام شده و توسط کارشناسان آزمايشگاه موردکنترل قرار مي گيرد.

مشخصات
مشخصات کنجاله سوياي بهپاک در مقايسه با استاندارد کنجاله سويا به شرح زير است :
مشخصات کلي کنجاله سوياي بهپاک
پارامتر استاندارد ملي کنجاله سوياي بهپاک
رطوبت حداکثر12درصد 12-10
پروتئين (N*6.25) حداقل 43 درصد 46-43
روغن باقيمانده(در شرايط خشک) حداکثر5/1 درصد 5/1-5/0
خاکستر حداکثر 5/6 درصد 5/6-6
فيبر 
حداکثر7 درصد
 7-5/6
فعاليت اوره آز منفي منفي
اندازه ذرات (عبور90درصد ذرات ) 2000-300 ميکرون 2000-300 ميکرون

<< آخرین صفحه   1 2 3   اولین صفحه >>