سامانه ها
پروتئین بسته بندی سبحان-خورشتی و کبابی

وزن                                              250گرم

توضیحات               ارزش غذایی در هر 100 گرم

انرژی                                              7/335

پروتئین                                              52گرم

قند                                                        0

چربی                                               3/1گرم

کربوهیدرات                                          29گرم                                        

شماره تماس واحد فروش:     01134521138