آجيل سويا

 منبع :

 نويسنده : مجتبي عليرضايي كارشناس صنايع غذايي     ایمیل : alirezaei@behpak.com

 نوشته شده در تاريخ : 1387/11/04   ( آخرين ويرايش : 1398/02/03 )

فرايند توليد آجيل سويا :


1- انتخاب دانه مناسب :  BEAN SELECTION
يكي از فاكتورهاي مهم و موثر در كيفيت نهائي محصول آجيل سويا ، انتخاب نوع مخصوصي از واريته دانه سويا در فرايند توليد ميباشد با توجه به اينكه يكي از سياستهاي مهم دولت طي چند سال اخير خريد دانه سويا وارداتي از كشورهاي امريكاي جنوبي (برزيل) و امريكاي شمالي (كانادا) است لذا ضروري است براي تهيه و خريد دانه سويا از كشورهاي مورد نظرجهت توليد آجيل سويا نهايت دقت وكار مطالعاتي و كارشناسي صورت بگيرد
 به همين منظور جهت روشن شدن موضوع فوق خصوصيات دانه سويا توليدي در كشورهاي كانادا و برزيل به اختصار بيان ميگردد :


       1-دانه سويا كانادايي :

 

در حدود 84 درصد كل دانه سويا توليدي در كانادا در ايالت Ontario  كشت ميگردد دانه هاي سويا كشور كانادا به دو دسته عمومي مناسب جهت استخراج روغن و مناسب جهت توليد غذاها و محصولات حاوي سويا تقسيم ميشوند دانه هاي مناسب جهت استخراج روغن صرفاً جهت توليد روغن طراحي شده اند و كنجاله آنها ميتواند جهت مصارف حيواني بعنوان جايگزين پروتئين مورد مصرف قرار گيرد فاكتورهاي كيفي موثر در دانه سويا مذكور شامل : درصد پروتئين ، درصد روغن و تركيب اسيدهاي چرب آزاد ميباشد ميزان روغن و پروتئين يك برآورد كلي از دانه بعنوان منبع روغن و كنجاله بعنوان منبع پروتئين جهت مصارف حيواني ارائه ميدهد تركيب اسيدهاي چرب اطلاعاتي درخصوص ارزش تغذيه اي ، مشخصات فيزيكي و شيميائي روغن استخراج شده از دانه فراهم مي آورد
دانه هاي سويا مناسب جهت توليد غذاهاي حاوي سويا داراي خصوصياتي همچون شفافيت يا سفيدي پوسته, بزرگي اندازه دانه و بالاتر بودن درصد پروتئين ميباشد

<< آخرین صفحه   1 2 3 4 5   اولین صفحه >>