پروتئين هاي سويا در صنايع نان و شيريني

 منبع :

 نويسنده : مهندس مهدي حيدري    ایمیل : heydari@behpak.com

 نوشته شده در تاريخ : 1387/04/08   ( آخرين ويرايش : 1398/02/03 )
سویا نزدیک به 5000 سال است که به عنوان غذای انسان استفاده می شود . درابتدا در چین و هم اکنون در کشورهای شرق دور منتشر شده است. دانه سویا در پروتئین غنی بوده و یک جایگزین مناسب از نظر قیمت بجای ماهی و گوشت حیوانات به عنوان منبعی از پروتئین رژیمی می باشد .
امروزه محتوای بالای پروتئین در کنجاله سویا ( دانه پس از استخراج روغن ) آن را به عنوان یک بخش باارزش در غذای دام فرموله شده ساخته است  .
ترکیبات :
آنالیزتقریبی دانه سویا پوسته گیری شده ( 90 % از دانه کامل ) و کنجاله سویای روغن گیری شده در جدول شماره 1 نشان داده شده است . بعد از استخراج روغن ، کنجاله برای کاهش ترکیبات ضد تغذیه ای که عمدتا بازدارنده تریپسین می باشد حرارت داده می شود. حرارت دادن تا حدودی پروتئینها را دناتوره می کند ، که باعث کاهش حلالیت پروتئنهای آن نسبت به آرد سویای حرارت ندیده می شود .
میزان دناتوراسیون تحت عنوان اندیس پراکندگی پروتئین ( PDI ) اندازه گیری می شود ، که میزان کل پروتئین قابل حل در آب بوده و این فاکتورمی تواند از عدد 95 در آرد سویای با آنزیم فعال  تا عدد 10 در آرد سویای تست شده تغییر کند.
جدول شماره 1 :  آنالیز تقریبی بعضی از محصولات سویا


 

کنسانتره سویا

کنجاله ( بلغور ) بدون روغن

سویای پوست گیری شده

درصد رطوبت

5

8

10

درصد پروتئین

67

52

39

درصد روغن

1

1

21

درصد خاکستر

5

6

5

درصد کربوهیدرات

22

33

25

 
<< آخرین صفحه   1 2 3 4 5   اولین صفحه >>