سامانه ها

اطلاعات تماس دفتر

آدرس: تهران- خیابان شهید قندی- خیابان نیلوفر- خیابان سهند- خیابان عبداله متحیری (شاهین)- پلاک 30

تلفن:  88766567-021

امور سهام88737203-021

کدپستی:1559843511   نمابر88539240-021

اطلاعات کارخانه

آدرس: بهشهر بلوار شهید هاشمی نژاد -شرکت صنعتی بهپاک        تلفن: 14 - 34526310-011

نمابر: 34526302-011    کد پستی: 4851843161                        ایمیل:  info@behpak.com