فرم نظرسنجی
 آیا از محصولات پروتئین سویای این شرکت استفاده می نمایید :
 از کدامیک از برندهای شرکت استفاده می کنید :سبحان
سبحان طلایی
آوین
بهپاک
توتک
 عمدتا در چه غذاهایی استفاده می کنید :
 نظر شما در مورد تولید محصول پروتئین طعم دار چیست :
 در صورت موافق بودن کدامیک از طعم های ذیل مطلوب شما می باشد :طعم گوشت
طعم مرغ
طعم دودی
سایر
 به نظر شما محتویات داخل بسته بندی :بهتر است که معلوم باشد
بهتر است که معلوم نباشد
 آیا دسترسی به محصولات این شرکت برای شما به سهولت امکان پذیر می باشد :
 چنانچه در محصولات این شرکت مشکلی مشاهده نمودید و یا پیشنهاد خاصی جهت بهبود کیفیت دارید مطرح نمائید :