ارزيابي كيفيت پروتئين محصولات سويا

 منبع : نشريه مائده سبز

 نويسنده : عفت جعفري    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1387/02/23   ( آخرين ويرايش : 1390/09/07 )
ارزیابی کیفیت پروتئینی محصولات غذایی سویایی در تغذیه انسان
مطالعات بسیار زیاد در سال های اخیر بر روی انسان و حیوان نشان داده است که محصولات سویایی عالی ترین منابع پروتئینی می باشند و بطور موثری ارزش غذایی را افزایش می دهند.
فاکتور های موثر در کیفیت پروتئینی
کیفیت غذایی هر پروتئین ، معمولا با در نظر گرفتن سه فاکتور زیر تعیین می گردد:
1- ترکیب اسید های آمیه اصلی
2- قابلیت هضم
3- نیاز های اسید آمینه ای
توجه به هر سه فاکتور فوق در انواع پروتئین های مورد مصرف،بعلاوه سیستم غذا و کیفیت پروتئین همراه، کاملا ضروری است.
الف) ترکیب اسید های آمینه اصلی
نیاز های رژیمی انسان فقط به لحاظ پروتئین نیست ، بلکه در رابطه با مقادیر مخصوص از اسید های آمینه اصلی ( بلوک های ساختمانی پروتئین ) می باشد.پروتئین سویا ، تمام اسید های آمینه اصلی مورد نیاز بدن را جهت رشد، نگهداری یا استرس های فیزیکی تامین می نماید.طرح اسید آمینه ای در پروتئین سویا ، در بین تمام منابع پروتئین گیاهی کاملترین بوده و مشابه پروتئین های حیوانی با کیفیت بالاست ( به استثنای اسید های آمینه گوگرد دار از جمله متیونین )
عده ای پیشنهاد کرده اند که پروتئین سویا وقتی به عنوان تنها منبع پروتئینی بکار می رود ، می تواند در مقدار متیونین، محدود باشد.البته تکمیل کردن متیونین محصولات پروتئینی سویا در یک رژیم بزرگسال معمولا لزومی ندارد، چون در سطوح نرمال مصرف شده ، محصولات پروتئینی بیش از مقدار کافی از اسید های آمینه اصلی را به استثنای متیونین تامین می کند.
در یک غذای مورد مصرف ، نباید عدم توارن در اسید های آمینه اصلی ایده آل وجود اشته باشد ، چون در رژیم غذایی انسان که معمولا شامل واریته هایی از منابع پروتئینی مثل : سرآلها ، حبوبات و پروتئین های حیوانی است، یک سری محدودیت هایی وجود دارد که هر کدام دارای طرح اختصاصی اسید های آمینه مربوط به خود می باشند، که با ترکیب این پروتئین ها در یک رژیم روزانه می توان توازن مناسبی از اسید های آمینه اصلی ایجاد کرد.
پروتئین سویا در حقیقت کیفیت غذایی پروتئین سایر غذا های گیاهی را بالا می برد ، چون اسید های آمینه ای که در سایر پروتئین های غذایی مقدارشان محدود است ، در محصولات پروتئینی سویایی به حد وفور یافت می شوند ، مثلا محصولات پروتئینی سویایی ، حاوی مقداری لیزین می باشند که نیاز بدن انسان را تامین می نماید.بنابراین تکمیل کردن سایر غذا ها با محصولات پروتئینی سویایی یک روش ایده آل برای تصحیح کمبود لیزین در بعضی از پروتئین ها مثل گندم یا ذرت می باشد.
<< آخرین صفحه   1 2 3 4   اولین صفحه >>