ارسال به دوست نسخه چاپي 

اجرای نرم افزار نظام پیشنهادات در شرکت صنعتی بهپاک

یکی از فعالیتهای اساسی و دائمی شرکت صنعتی بهپاک ، نظارت و پیگیری کیفیت محصولات تولیدی شرکت می باشد که جهت ارتقای کیفیت دائمی محصولات تولیدی ، علاوه بر سیاستها و استراتژیهایی که مدام در دستور کار است ، اخیرا" پس از استقرار و راه اندازی موفقیت آمیز سیستمهایی همچون بودجه، قیمت تمام شده ، سیستمهای یکپارچه مالی ، بازرگانی ،اتوماسیون اداری و ... ، اقدام به خرید نرم افزار نظام پیشنهادات نموده که هدف اصلی از اجرای این سیستم ، مشارکت کلیه کارکنان جهت شناسایی چالشهای موجود و همچنین بهبود مستمر کیفیت محصولات تولیدی و بهبود فرایندها با هدف حداقل سازی هزینه های تولید اینشرکت می باشد. لذا با این نگاه ، ضمن راه اندازی و پیاده سازی این نرم افزار در مدت زمان کوتاه شش ماهه ، بیش از 150 عنوان پیشنهاد از سوی کارکنان به دبیرخانه مرکزی نظام پیشنهادات تحویل شده که ضمن رسیدگی ، پاداش دهی و اجراء ، نهایتا" موجب بهینه سازی ، طراحی محصول جدید و همچنین ارتقای کیفیت محصولات تولیدی شرکت شده است .

 

 

تعداد نمایش:588 /١١:٤٣چهارشنبه ١٧ مرداد ١٣٩٧/شماره خبر:٣١٢