اطلاعات تماس دفتر

آدرس: تهران - خیابان قائم مقام فراهانی- پایینتر از خیابان مطهری- خیابان 22- پلاک6

تلفن: 88834113 - 88832430 - 88831216- 88322415- 88322414-021

امور سهام: 88323704-021

کدپستی:1586945111         نمابر: 88341945-021

اطلاعات کارخانه

آدرس: بهشهر بلوار شهید هاشمی نژاد -شرکت صنعتی بهپاک        تلفن: 14 - 34526310-011

نمابر: 34526302-011    کد پستی: 4851843161                        ایمیل:  info@behpak.com