ارسال به دوست نسخه چاپي 

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام

مجمع عمومي عادي بررسي عملکرد سال مالي منتهي به 1398/09/30 شرکت صنعتي بهپاک (سهامي عام) رأس ساعت11:30صبح روز شنبه مورخ 1399/01/30 در محل سالن اجتماعات شرکت پاکسان به آدرس: تهران- کيلومتر 8 بزرگراه فتح(جاده قديم کرج) تشکيل مي گردد. بدينوسيله از صاحبان سهام يا نمايندگان قانوني آنها دعوت مي شود جهت دريافت برگ ورود به جلسه در تاريخ 26 و 99/01/27 با در دست داشتن مدرک شناسائي معتبر به محل دفتر مرکزي شرکت واقع در تهران خيابان قائم مقام فراهاني، پائين تر از مطهري، خيابان بيست و دوم، پلاک 6 مراجعه نمايند.

 

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هيأت مديره، حسابرس مستقل و بازرس قانوني درباره عملکرد سال مالي منتهي به 1398/09/30.

2- انتخاب اعضاء هيأت مديره.

3- بررسي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي منتهي به 1398/09/30 و اتخاذ تصميم نسبت به تقسيم سود سال مالي منتهي به 1398/09/30. 

4- انتخاب حسابرس و بازرس قانوني شرکت.

5- انتخاب روزنامه کثير الانتشار جهت درج آگهي هاي مربوط به شرکت.

6- ساير موارد قانوني قابل طرح در مجمع عمومي عادي.

 

هيأت مديره شرکت صنعتي بهپاک (سهامي عام)

 

تعداد نمایش:175 /١٠:٢٧چهارشنبه ٢٠ فروردين ١٣٩٩/شماره خبر:٥٠٦