سامانه ها


تاریخ انتشار: چهارشنبه ٧ مهر ١٤٠٠ - ١٣:٣٥

روز ایمنی و آتش‌نشانی

همزمان با ۷ مهرماه روز ایمنی و آتش نشانی، مانور آمادگی انجام عملیات در واحد ایمنی و آتش نشانی شرکت بهپاک در محل کارخانه این شرکت برگزار شد.

همزمان با ۷ مهرماه روز ایمنی و آتش نشانی، مانور آمادگی انجام عملیات در واحد ایمنی و آتش نشانی شرکت بهپاک در محل کارخانه این شرکت برگزار شد.

در این عملیات آتش‌نشانان بهپاک توانستند با شکستن رکورد زمانی؛ ۱ دقیقه و ۲۰ ثانیه از ایستگاه آتش نشانی به محل مورد نظر کارخانه بهپاک حاضر شوند.

در این مراسم رجبی عضو هیئت مدیره و معاون اداری و منابع انسانی به نمایندگی از مدیرعامل به همراه تعدادی دیگر از مدیران و کارکنان حضور داشتند و از همکاران واحد ایمنی و آتش‌نشانی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

 

اشتراک گذاری: