جهت پر کردن فرم نظرسنجی از طریق باشگاه مشتریان بهپاک بر روی لینک زیر کلیک کنید.

باشگاه مشتریان بهپاک


 فرم نظرسنجی
 آیا از محصولات پروتئین سویای این شرکت استفاده می نمایید :
 از کدامیک از برندهای شرکت استفاده می کنید :سبحان
سبحان طلایی
آوین
بهپاک
توتک
 عمدتا در چه غذاهایی استفاده می کنید :
 نظر شما در مورد تولید محصول پروتئین طعم دار چیست :
 در صورت موافق بودن کدامیک از طعم های ذیل مطلوب شما می باشد :طعم گوشت
طعم مرغ
طعم دودی
سایر
 به نظر شما محتویات داخل بسته بندی :بهتر است که معلوم باشد
بهتر است که معلوم نباشد
 آیا دسترسی به محصولات این شرکت برای شما به سهولت امکان پذیر می باشد :
 چنانچه در محصولات این شرکت مشکلی مشاهده نمودید و یا پیشنهاد خاصی جهت بهبود کیفیت دارید مطرح نمائید :