کنجاله کانولاي (کلزاي) بهپاك (انگليسي)

 منبع : بهپاك بهشهر

 نويسنده : مهدی حيدري    ایمیل : heydari@behpak.com

 نوشته شده در تاريخ : 1391/06/16   ( آخرين ويرايش : 1398/02/03 )

دانلود فایل از طریق فایل زیر...دانلود فايل : english - Canola Meal.pdf ( 149KB )