سامانه ها
پروتئين بسته بندي سويا بهپاک

وزن                        250گرم

توضیحات               ارزش غذایی در هر 100 گرم

انرژی                      7/335

پروتئین                     52گرم

قند                          0

چربی                     3/1گرم

کربوهیدرات             29گرم                                        

شماره تماس واحد فروش:     01134521138