فرآيند بافت دار شدن پروتئين گياهي سويا به روش پخت اكستروژن

 منبع :

 نويسنده : مجتبي عليرضايي-مهندس شيمي    ایمیل : alirezaei@behpak.com

 نوشته شده در تاريخ : 1387/02/02   ( آخرين ويرايش : 1398/02/03 )
مقدمه :
دستگاههاي اكسترودر (بافت دهنده ) بر مبناي اصول ترموديناميكي فرايند( روشي كه بر اساس آن مواد تحت تاثير دما و فشار در درون دستگاه حالت انبساط پيدا ميكنند ) طبقه بندي ميشوند ، به لحاظ اين اصول ، انواع دستگاههاي اكسترودر عبارتند از :
1- اكسترودرهاي اتـوژن : اين دستگاهها حرارت لازم را با تبديل انرژي مكانيكي به حرارتي بوجود مي آورند بنابراين منبع سرد و گرمكن در دستگاه وجود ندارد .
2- اكسترودرهاي ايـزوترمال : در اين دستگاهها درجه حرارت در سرتا سر دستگاه ثابت ميماند و افزايش دمائي كه از تبديل انرژي مكانيكي به حرارتي ايجاد ميشود توسط سردكن كاهش مي يابد .
3- اكسترودرهاي پلي تروپيك : اين نوع دستگاه ها بين شرايط اتوژن و ايزوترمال عمل ميكنند . تمام اكسترودرهائي كه براي صنايع غذائي مورد استفاده قرار ميگيرد پلي تروپيك هستند. در بعضي مواد غذائي شرائط اتوژن و در بيشتر موارد ديگر شرائط بصورت ايزوترمال است .
فرايندپخت در اكستروژن به فرايندهائي گفته ميشود كه طي آن مواد مرطوب شده ، انبساط پيدا كرده ، خاصيت پروتئيني پيدا كرده و در داخل يك محفظه بوسيله تركيب با رطوبت ، بخار ، دما و فشار خاصيت كشساني ( مثل پلاستيك ) پيدا مي كنند . در داخل لوله مزبور دماي مواد بالا رفته و تركيبات داراي نشاسته خاصيت ژلاتيني پيدا ميكنند و همينطور پروتئينها حالت دناتوره پيدا كرده و در داخل اكسترودر ( بافت دهنده )انبساط اگزوترميك بوجود مي آيد و در نهايت مواد از روزنه هاي خروجي دستگاه ( نازل ها ) بصورت بافت دار خارج میشوند 
تاريخچـه :
دستگاههاي پخت اكسترودر در قرن 19 فقط براي فرآورده هاي گوشتي به شكلهاي مختلف و محصولات نشاسته دار مورد استفاده قرار مي گرفت تا اينكه در سال 1946 اكسترودرهاي يك قلو1 به صورت تجارتي براي فرايندپخت اكستروژن و اكسپنشن خوراك ذرات مورد استفاده قرار گرفت در سال 1950 غذاي حيوانات و نان و شيريني بطور چشمگيري بوسيله فرايندپخت اكستروژن جايگزين شد . در سالهاي 1960 اکسترودرهاي يك قلو براي پخت اوليه نشاسته ها ، بافت دار كردن پروتئينهاي سويا و اكسپنشن غلات صبحانه اي براي عموم مورد استفاده قرار گرفت در ارتباط با اكسترودرهاي دو قلو2 ، قديمي ترين آن توسط  Paul Pfleiderer در سال 1881 در شهر اشتوتگارت آلمان ساخته شد . دراين اكسترودر جهت چرخش ورمها نسبت به هم ، خلاف جهت3  و حالت ورمهايش نسبت به يكديگر بصورت مماسي بود.  اين ماشين هنوز امروزه براي صنايع رنگسازي و توليد آدامس بكار مي رود در سال 1970 اكسترودرهاي دو قلو با خصوصيات خود پاك كن4 و تداخلي5 (حالت ورمها نسبت به هم به صورت تداخلي مي باشد) ساخته شد ، بطوريكه هم اكنون در حال افزايش است
<< آخرین صفحه   1 2 3   اولین صفحه >>