سامانه ها

 
  عنوان مزایده :فروش یک دستگاه باسکول نیمه الکترونیک ٦٠تنی مناسب جهت کامیونهای جفت
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شرکت بهپاک
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1390/11/19
  آخرين مهلت :1390/11/30
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شماره تماس واحد فروش شرکت بهپاک ٠١٥٢٥٢٢١٣٨ - ٠١٥٢٥٢٢١٨٥١

<< بازگشت به ليست مناقصات