سامانه ها

 
  عنوان مزایده :مزایده فروش کارتن های مستعمل موجود در انبار شرکت بهپاک
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :شرکت بهپاک
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1390/9/10
  آخرين مهلت :1390/9/25
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شماره تماس واحد فروش شرکت بهپاک : ٠١٥٢٥٢٢١١٣٨ - ٠١٥٢٥٢٢١٨٥١

<< بازگشت به ليست مناقصات